Povíhádky z Bílé a Černé vody

podpořte vydání

prohlížejte / objednávejte / sponzorujte

První část knihy zpracované jako bakalářská práce v roce 2006
byla oceněna na soutěži Fenomén kniha.

Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta. Děkan Pedagogické fakulty v Brně uděluje cenu na návrh odborné poroty cenu za nejlepší práci v mezinárodní studentské soutěži FENOMÉN KNIHA kategorie KNIHA TYPOGRAFIE Petra Jiroušková FMK UTB Zlín Povíhádky za autorský přístup ke všem složkám knihy a kompletní řešení. Doc. PaeDr. Vladislav Mužík, Csc, děkan PdF MU; doc. Jiří Vaněk za odbornou porotu. Brno 10. 5. 2006

V roce 2014 byla kniha Povíhádky z Bílé a Černé vody přihlášena do soutěží:

Nejkrásnější česká kniha roku 2013,
Památník národního písemnictví Praha

ILUSTRARTE 2014, Lisboa, Portugal
bienále dětské ilustrace

Grafika roku 2013, Praha

Art books wanted 2014, Praha