Povíhádky z Bílé a Černé vody

podpořte vydání

prohlížejte / objednávejte / sponzorujte

Fotografie titulu a hřbetu knihy
košík

Dovolte, abychom Vám představili naši knihu Povíhádky z Bílé a Černé vody.

Knihu napsal můj dědeček Iren Bartošek a jako malým vnoučatům nám příběhy z knihy vyprávěl. Já, Petra Jiroušková jako nejmladší vnouče, jsem knihu ilustrovala, graficky upravila, vysázela a připravila pro tisk. K sazbě byla použita písma Comenia Serif Pro a Comenia Sans s podporou předních českých typografů Františka Štorma a Tomáše Brousila. Jak už z názvu knihy Povíhádky vyplývá, jedná se o pohádky, ale i o povídky, doslova pro děti od 3 do 100 let. Kniha je určena všem generacím.

„Povíhádky se odehrávají ve Veverské Bítýšce a jejím blízkém okolí mezi Lažáneckým kopcem a hradem Veveří. Mnohé podněty k povídání i ilustracím vychází ze skutečností. Při psaní jsem vzpomínal na své mládí na březích Bílého potoka a Svratky. Lidské postavy mluví místním nářečím, a tak se podařilo v živém jazyce uchovat místní nářečí pro další generace. Vzpomínky ozdobila má vnučka krásnými obrázky. Děj je zajímavý pro každého čtenáře, obzvláště pak pro místní pamětníky.“ V knize se objevují konkrétní místa a lidé, které místní obyvatelé důvěrně znají. Lidské vlastnosti dobré i špatné jsou zveličeny, promíchány, přeházeny a někdy úplně zvráceny. Přejeme všem, kdo se začtou do jejích stránek, stejné potěšení jaké jsme prožívali při tvorbě my dva. Při čtení si zavzpomínáte a zasmějete se.“ Iren Bartošek

Povíhádkami v nás dědeček probouzí lásku k venkovu a tomuto kraji. Učí nás vnímat ty „nejobyčejnější a nejpřirozenější“ věci, které kolem sebe máme. Lásku, rodinu, soužití s přírodou a zvířaty. Předává nám své životní zkušenosti, klučičí lotračiny a spoustu jemných vtipů a detailů, které do Povíhádek s lehkostí vložil.

První představení knihy veřejnosti proběhlo 8. června 2013 v Jarošově mlýně ve Veverské Bítýšce. Účast návštěvníků byla velká a mnoho z nich si knihu předobjednalo. V měsíci září k příležitosti dernisáže vyšla nultá série o 40 signovaných výtiscích. Cena knihy v tak nízkém nákladu byla pochopitelně značně vysoká. Přesto si získala zcela konkrétní vlastníky. Nyní k příležitosti výročí ve Veverské Bítýšce a související akci Žijeme ve Veverské Bítýšce připravujeme 1. vydání pro vás.

Cíle

— zařazení knihy do regionálních knihoven
— zpřístupnění knihy základním školám, regionálním muzeím apod.
— uvedení do prodejen působících v oblasti knihy a umění

Spojitost s regionem

— zachování místního nářečí
— zachování geografických názvů míst obsažených v knize viz Slešťůvka, Práchovna aj.

S upřímnými pozdravy a nadějí
spoluautoři Iren Bartošek a MgA. Petra Jiroušková
Ve Veverské Bitýšce, Valinkevičova 197, 2016

Fotografie otevřené knihy s textem vlevo a ilustrací vpravo
Fotografie otevřené knihy s ilustrací vlevo i  vpravo
Fotografie otevřené knihy s vějířem stránek shora.