Povíhádky z Bílé a Černé vody

podpořte autory

rádi bychom dostali knihu mezi vás

Fotografie obou autorů

Iren Bartošek — autor Povíhádek

Iren Bartošek se narodil 2. prosince 1928 do nejkrutější zimy 20. století (1928—1929). Maminka ho porodila v domku svých rodičů v Oslavanech. V peřince ho přivezla do Bítýšky, kde tatínek sloužil jako četník. Bydleli ve „štokáču“ za kostelem na Dlouhé ulici č. 11. Než kluk začal chodit do školy, rodiče koupili domek na Hvozdecké ulici č. 359. Tam bydlel celé své dětství a mládí. Tam bylo dějiště radostí a skotačení zejména ve Slešťůvce a kolem Bílého potoka. Tam je první zdroj povíhádkového čtení.

V říjnu 1951 se přiženil do starobylého bítýšského rodu Marečků. Svou Slávinku si našel v Nové ulici č. 197 (Valinkevičova). Přiblížil se Švarcavě t.j. Svratce. Tam nacházel druhý zdroj pro Povíhádky.

Vzpomíná, jak se v prvouce učil: „Naše obec se rozkládá v půvabné kotlině na soutoku Bílého potoka a řeky Svratky.“ Stala se mu domovem na celý život i v době, kdy se toulal po celém (Československu i ve světě.)

Jak vznikly Povíhádky?
Píše o tom první čtenářka z Bítýšky paní Pavla Kučerová ve Zpravodaji z  íjna 1999: „Nedávno mi dal přečíst rukopisy pohádek pan Iren Bartošek. Pohádky si vymýšlel a vypravoval své těžce nemocné ženě, za kterou chodil každý den do nemocnice. Tak oba rodáci z Veverské Bítýšky, kde prožili své mládí, vzpomínali na lidi a lidičky a krásu krajiny.“ Tak to bylo.

Paní Slávka zemřela v říjnu 1987. Povíhádky byly napsány. Trvalo dvanáct let, než se dostaly do rukou své první čtenářky v Bítýšce. Část pohádky „Černá řeka a rek“ byla zveřejněna ve zmíněném zpravodaji. Místní skauti otiskli celou pohádku „Alík skautuje“ v jejich časopise ROZHLAS.

Petra Jiroušková — ilustrace, sazba, grafické zpracování


pochází z Rožnova pod Radhoštěm

Studium
FMK UTB ve Zlíně — Ateliér Grafický design
studijní stáž — Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie: Ateliér Grafický design, Ateliér design knihy, Ateliér kresba
SUŠ Ostrava — obor umělecká a propagační grafika

Povíhádky z Bílé a Černé vody jsem začala ilustrovat jako svou bakalářskou práci v roce 2006 pod vedením M. A. Lenky Baroňové v podobě prvních 7 pohádek. S radostí a chutí jsem po letech dokončila tento první díl knihy.

Dědeček nám od dětství Povíhádky vyprávěl a probudil ve mně lásku k venkovu a tomuto kraji. Nedá se říct, že by nám dědeček Povíhádky jen četl, on je přímo hrál a prožíval, a my s ním. Nejlíp na světe umí předvádět všechny zvířátka dvora. Že nevěříte? Však on Vám to rád ukáže!
Povíhádky považuji za rodinný klenot, který nám navždy zůstane. „Dědečku, děkuji, že jsem Povíhádkám mohla věnovat kousek ze svého života.“

Děkuji všem, kteří přispěli ke vzniku ilustrací a grafického zpracování Povíhádek. Ať už v podobě konzultací, morální či finanční podpory. Především však děkuji svým rodičům.

Inspirací k tvorbě jsou mi svoboda a volnost v přírodě. Jsem staromilný člověk, takže i starý nakřáplý hrnek na zaprášené polici je mi velkou výzvou. Ráda se vracím v čase, a to nejen v myšlenkách, ale i v projevu. Ve svém životě i volné tvorbě řeším vztah člověka a zvířete, člověka a přírody. Se zalíbením sleduji zákonitosti přírody, její obměny a vztah se světlem. Ráda se pouštím do nepoznaného, co převyšuje mé dosavadní zkušenosti.

Profese
— od roku 2014 Odborný asistent na Ateliéru obalový a knižní design na Fakultě umění, Ostravské univerzity
— od roku 2009 grafik v rodinné reklamní agentuře Propago a grafik na „volné noze“

Vlastní tvorba — ilustrace, akvarely v plenéru, grafické umělecké techniky, kresba, malování vlastních motivů na zeď na zakázku

Výstavy
2015 — „Povíhádky a další psí kusy“ výstava ilustrací a knihy, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
2013 — „Povíhádky z Bílé a Černé vody“ — Grafika roku 2013, Praha
2013 — „Povíhádky z Bílé a Černé vody“ výstava ilustrací a knihy, v Jarošově mlýně ve Veverská Bítýšce
2011 — „Krajina jako plátno“, Galerie Bunkr, Zlín — výstava studentů Ateliéru grafický design, FMK, UTB ve Zlíně
2010 — „Jako v bavlnce“, Galerie 27, Mikulov — společně s Lenkou Baroňovou
2010 — výstava z plenéru, Galerie 27, Mikulov — výstava studentů Ateliéru grafický design, FMK, UTB ve Zlíně
2010 — výstava diplomových prací, Washington, USA
2009 — výstava diplomových prací, Galeria Rondo, Katowice, Polsko
2009 — výstava diplomových prací, Dům kultury, Ostrava
2008 — „Evropská identita“, letiště Ruzyně, Praha
2008 — „Krajina v pokoji“, Designblok, Obblok, Praha
2008 — „Přestupná konečná 1“, výstava diplomových prací, 32. budova areálu Svit, Zlín
2006 — výstava Ateliéru grafický design, FMK, UTB ve Zlíně, Zámek Vizovice
2004 — Galerie výtvarného umění v Hodoníně